25.09.2012

МИНИСТЪР ИГНАТОВ ОТКРИ АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА В УАСГ – СОФИЯ

Днес, 24 септември 2012 г., министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов участва в тържественото откриване на академичната учебна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. „Благодаря за поканата да бъда

Към новината

25.09.2012

IV МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА МЛАДИТЕ ЕГИПТОЛОЗИ

На 22 септември 2012 г. в Аулата на Нов български университет, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри IV международен конгрес на младите египтолози. Организатор на събитието с тема „Cult and believe in Ancient Egypt” е Б

Към новината

24.09.2012

МИНИСТЪР ИГНАТОВ ДАДЕ СТАРТ НА ОБСЪЖДАНИЯТА НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІІ ДО VІІ КЛАС

На 24 септември 2012 г. в „София Принцес Хотел”, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри Кръгла маса, с която се слага началото на публично обсъждане на проекти на учебните програми по чужди езици за задължителна подготов

Към новината

21.09.2012

ИНТЕГРИРАНАТА ПОЛИТИКА – МОДЕЛ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

На 21 септември 2012 г. в хотел „Централ–Форум“, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова откри заключителна среща по проект „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в Република България”. Като

Към новината

20.09.2012

Г-ЖА НЕЛИ КРУС, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК И ЕВРОКОМИСАР ЗА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОСЕТИ 137. СОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”- СОФИЯ

На 20 септември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова приветства г-жа Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар за цифровите технологии в 137. СОУ „Ангел Кънчев“ в София. Г-жа

Към новината

19.09.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В ИКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА”

На 19 септември 2012 година в Бетахаус - София, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова участва в Кръгла маса, посветена на ролята на жените в информационните и комуникационни технологии, организирана от Българският

Към новината

18.09.2012

МУЗЕЙНА СБИРКА „СПОМЕНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО” ОТКРИ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА

На 18 септември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова откри в 125. СОУ „Проф. Боян Пенев“ музейна сбирка „Спомени от училището”, посветена на развитието на българското училище във времето. Заместник-минист

Към новината

18.09.2012

ОТНОВО ПЪРВИ ЗВЪНЕЦ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

В своята политика по отношение на българските училища в чужбина Министерството на образованието, младежта и науката винаги е отчитало тяхната роля за съхраняването на българския език, култура и самобитност на българските общности в чужбина. Осигуряв

Към новината

17.09.2012

МИНИСТЪР ИГНАТОВ ОТКРИ АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Днес, 17 септември 2012 г., министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов участва в тържественото откриване на академичната учебна година в Медицинския университет - София. След като поздрави официалните гости на тържеството, минист

Към новината

17.09.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В КАВАРНА

На 17 септември 2012 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова участва в тържественото откриване на новата учебна година в СОУ „Стефан Караджа" в гр. Каварна. По-късно тя удари първия училищен звънец в Началното учил

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250