Съдържание

Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

В периода 21.02-19.05.2017 г. Европейската комисия провежда публична консултация за осъвременяване на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот. Разясненията за консултацията са публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_bg

Всички заинтересовани страни могат да участват в консултацията чрез онлайн въпросник.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам