Съдържание

Наредби 2017

Наредби 2016

НАРЕДБИ 2015 г.

НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
(изм. и доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 27.11.2015 г.)

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2009 г.

Наредби 2008 г.

Наредби 2007 г.

Наредби 2005 г.

Наредби 2004 г.

Наредби 2003 г.

Наредби 2002 г.

Наредби 2001 г.

Наредби 2000 г.

Наредби 1999 г.

Наредби 1997 г.

Наредби 1996 г.

Наредби 1994 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам