Съдържание

ДИРЕКЦИЯ "ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

 1. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости и организира срещи с посланици или други сътрудници на посолства;
 2. организира протоколните представяния на министъра и на членовете на политическия кабинет;
 3. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
 4. координира програмата на министъра, на членовете на политическия кабинет и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина;
 5. изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;
 6. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
 7. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
 8. подготвя и изпраща поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция на министъра;
 9. организира и координира дейността на Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания" към Съвета по европейските въпроси;
 10. осъществява координация с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и подготвя българското участие в работата на Съвета на Европейския съюз във формат министри на образованието, както и в работата на спомагателните му органи;
 11. подпомага и координира участието на експерти от министерството в работни групи към Европейската комисия в областта на образованието;
 12. координира отношенията на министерството с други институции относно международното и европейското сътрудничество;
 13. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми и протоколи и включването на страната ни в многостранни междуправителствени и неправителствени споразумения за образователен обмен;
 14. организира и координира изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и международните споразумения, протоколи и програми;
 15. подготвя необходимите документи, организира, координира и подпомага посещенията на членовете на политическия кабинет и служителите на министерството в задграничните им командировки;
 16. координира оперативните връзки с международни правителствени и неправителствени организации - ООН, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и др.;
 17. писмено уведомява Министерството на външните работи за всяка международна изява на министъра на образованието и науката.

ДИРЕКЦИЯ "ПРОТОКОЛ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Петьо Кънев

директор

тел.: (02) 9217 495
e-mail: p.kanev@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам