Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за командироване на експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г.

За новия програмен период 2014-2020 Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г. е получила по-голям бюджет, отпуснат за научни изследвания. За реализирането на възложените задачи се очаква нарастване обема на работа, което налага укрепване на административния капацитет. В тази връзка Изпълнителната агенция ще назначи и поддържа бройка от 28 командировани национални експерти от националните администрации. В момента са обявени две процедури за набиране на кандидатури за включване в списък с резерви на командировани национални експерти за позициите „експерт-изследовател програми и политически съветник“ и „външен одитор“.

Срокът за кандидатстване е 13 май 2015 г. 12:00 ч, СЕТ.

Информацията за свободните позиции е публикувана на адрес:
http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities.

Презентации за структурата на Изпълнителната агенция и организацията на работата, типа на работа и задачите, които се поставят на командированите национални експерти:

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам