Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия"

ЮНЕСКО, Open Joint Stock Company PhosAgro и International Union of Pure and Applied Chemistry предоставят стипендии в областта на „зелената химия“.

Спонсорите предоставят финансиране на стойност до 30 000 USD  за перспективни изследвания в областта на „зелената химия", осъществявани от млади учени на възраст до 35 години.

Детайлна информация за условията на финансиране можете да намерите на:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life

Срокът за подаване на документи е 28 февруари 2015 г.

Следващият трети цикъл на финансиране ще бъде представен през септември 2015 г.

Документи за кандидатстване

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020