Съдържание

HPC-LEAP предлага 15 стипендии за докторанти „Мария Складовска-Кюри“

През следващите 4 година Кипърският институт ще координира консорциум от 17 Европейски академични и индустриални институти при изпълнението на съвместна Европейска докторска програма (EJD). Програмата са нарича „Високопроизводителни изчислителни системи  за науките за живота, инженерството и физиката” (HPC-LEAP). Програмата е част от дейностите по програма “Мария Склодовска - Кюри” от Рамковата програма Хоризонт 2020.

Отпускат се 15 стипендии за получаване на докторска степен в областта на интердисциплинарните науки.
Основните предпоставки за допускане са опит в областта на физическите, математическите или биологичните науки и силен интерес към компютърните науки.

Краен срок за кандидатстване:  9 януари 2015 г.

За повече информация можете да се обръщате на е-мейл адрес: graduate.office@hpc-leap.eu
или да намерите на: http://hpc-leap.eu.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам