Съдържание

Международен конкурс в областта на науката и технологиите ще се проведе в Техеран, Иран в периода ноември 2014 г. - януари 2015 г.

В периода ноември 2014 г. - януари 2015 г. в Техеран, Иран ще се проведе Международен конкурс в областта на науката и технологиите за определяне на лауреатите на 28-те международни награди „Хорезми".

„Хорезми" е конкурс за принос в областта на науката и технологиите, кръстен на името на „бащата на алгебрата", Мохамед ибн Муса ал-Хорезми, математик, географ и астроном. Организатор на мероприятието е Иранската организация за изследвания в сферата на науката и технологиите към Министерството на науката, изследванията и технологиите на Иран.

В конкурса могат да вземат участие учени и изследователи в областта на аеронавтиката и астрономията; селско стопанство и природни ресурси; базисни науки; биотехнологии; околна среда; медицина; химическа индустрия; електротехника и компютърни технологии; инженерни науки; мениджмънт на индустрията и технологиите; материалознание и металургия; мехатроника; нанотехнологии и възобновяеми енергийни източници.

Крайният срок за кандидатстване за конкурса е 10 ноември 2014 г. Церемонията по връчване на наградите ще се състои през месец февруари 2015 г.

Повече информация в конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на адрес: www.khwarizmi.ir.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам