Съдържание

Възможности за участие на български научно–изследователски звена в съвместни проекти с Международната агенция за атомна енергия за периода 2014-2015 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) цели насърчаване и подпомагане на изследвания в областта на атомната енергия за мирни цели по целия свят и нейното развитие и практическото приложение.

В програмата на МААЕ и на бюджета за 2014-2015 е заложена подкрепата на проекти за научни изследвания, сключването на договори (технически и за докторантури) и споразумения за изследвания с университети, колежи, изследователски центрове и лаборатории, както и с други институции в държавите-членки по въпроси, пряко свързани с работата на МААЕ.

Изследователските институти в държавите-членки имат възможност да участват в изследователски проекти в приоритетни за организацията области и координирани от нея.

Всички предложения ще бъда внимателно разгледани и Международната агенция за атомна енергия ще определи тези от тях, които ще бъдат подкрепени.  

Повече информация, както и формулярите за участие можете да намерите на сайта на МААЕ http://cra.iaea.org

Странична навигация



Контакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам