Съдържание

ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга

ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга за изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на науката и иновациите

На 9 февруари 2011 г. Европейската комисия публикува Зелена книга - от  предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите.

С нея се поставя началото на публична дискусия по основните въпроси, които трябва да се вземат предвид в бъдещите програми на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите.

Консултацията е отворена до  20 май 2011 г. на адрес: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm

Приканваме всички заинтересовани страни (университети, научни институции, МСП, НПО и др.) да вземат активно участие в консултацията.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам