Съдържание

Работен семинар по проекта „ResInfra@DR – Улесняване на макрорегионалния обхват и връзката със социално-икономическите участници в научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион“

На 12 септември 2017 г. в конферентната зала на Информационния център на Европейския съюз в София, Министерството на образованието и науката, заедно със своите партньори от 11 Дунавски страни, организира втори работен семинар по проекта „ResInfra@DR – Улесняване на макрорегионалния обхват и връзката със социално-икономическите участници в научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион“, съфинансиран от програмата ИНТЕРРЕГ на Европейския съюз. Семинарът е продължение на първия диалог проведен в Будапеща на 31 август 2017 г. по темата за участие на страните от Дунавския регион в Европейски научни инфраструктури. 
Събитието има за цел да създаде условия за обмен на добри практики при подготовката и изпълнението на Националните пътни карти за научна инфраструктура на страните от региона и да допринесе за подготовката на насоки за управление на националните политики по отношение устойчивото развитие на научната инфраструктура в регионален и европейски план. 
Повече информация за проекта ResInfra@DR може да намерите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/resinfra-dr

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам