Съдържание

И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката, разпределени в следните категории:

 • Голяма награда за цялостен принос в развитието на науката;
 • Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти;
 • Голяма награда за млад учен;
 • Награда за утвърден учен в областта на:
  • Здраве и медицинските науки;
  • Природни и инженерни  науки;
  • Хуманитарни и социални науки;
 • Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 • Награда за научна книга;
 • Награда за научно - популярна книга за деца;
 • Награда за фирма с най-много инвестиции в научната дейност.

В срок до 19 април 2016 г. можете да представите Вашата номинация за носители на наградите за наука „Питагор“ в горепосочените категории.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите всеки кандидат прилага на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А,
София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, главен експерт, тел. 02/9217646 и ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg и Кристина Николова, младши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: k.nikolova@min.bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам