Съдържание

НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ СТАРТИРА НА 1 НОЕМВРИ 2015 Г.

От 1 ноември 2015 г. започна приемът на кандидатури за новото шесто издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и UNESCO.

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L’Oréal и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L’Oréal България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Тази година ще бъдат връчени три годишни национални стипендии на жени учени от България с цел реализиране на значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България. Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в България.

Стипендиите се връчват на жени, записани или завършили докторантска или постдокторантска степен.

Стипендиите се връчват на учени до 35-годишна възраст. Кандидатури на лица, родени преди 1 януари 1980 г,. няма да бъдат разглеждани. Кандидатите трябва да са български граждани.

Кандидатурите трябва да се подадат до 15.02.2016 г. в Секретариата на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО в София на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113, или да бъдат изпратени на имейл адрес: snishkova@mfa.government.bg.

Повече информация относно Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България  и формуляр за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на програмата www.zajenitevnaukata.bg.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам