Съдържание

Платформа „Иновационна борса“ на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

БТПП приканва заинтересованите малки и средни предприятия и учените да използват новата платформа „Иновационна борса“ на Съвета по иновации и развитие на технологиите.

Платформата е създадена с цел да спомогне преодоляването на отсъствието на развойната и внедрителската дейност в повечето български предприятия в последните десетилетия и да насърчи използването на патентите на българските учени и изобретатели.

За постигането на тази цел Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП с помощта на партньори от Германия изгражда Център за трансфер на технологии, който се предвижда да започне да функционира в средата на 2016 г.. Дейността на центъра ще се допълва с тази на платформа „Иновационна борса“.

За повече информация:
www.inovacii.eu

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам