Съдържание

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ)“

Европейската комисия — ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Конкуренция“ — организира семинар на тема „Държавната помощ в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. Събитието ще се проведе на 26 ноември 2015 г. в София, „Шератон София Хотел Балкан“.
 
Целта на семинара е да се засили осведомеността по отношение на основните принципи на политиката на ЕС за държавните помощи във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове. Семинарът ще събере на едно място участници от националните и регионалните институции, отговарящи за държавната помощ и европейските структурни и инвестиционни фондове в България, с цел да се засили сътрудничеството между тях и изградят работни връзки. За да се запознаете с дневния ред и да получите повече информация за събитието, посетете официалния уебсайт на събитието www.stateaidseminars.eu.

 Участието в семинара  изисква предварителна регистрация, която е задължителна и е отворена до 19 ноември 2015 г. на адрес: http://stateaidseminars.eu/BG/form_bg.asp.
 
Семинарът е насочен към лицата, професионално ангажирани с управлението ЕСИФ. Семинарът е безплатен.

За допълнителни разяснения, можете да изпращате въпросите си на английски език на info@stateaidseminars.eu.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам