Съдържание

Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

На електронната страница на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария са обявени за стипендии за български граждани в областта на изящните изкуства, стипендии за докторанти, пост-докторанти и млади научни работници от България за учебната 2016/2017 година.

Срок за кандидатстване - 15.11.2015 г.

Повече информация относно изискванията и начина на кандидатстване можете да намерите на:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02624/index.html?lang=en.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам