Съдържание

Покана до представителите на научните организации и представителите на малки и средни предприятия за участие в семинар-рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката организира национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“. Чрез модерирана дискусия ще се акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Ще бъдат представени основните програми и инструменти за финансиране като:

  • европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, ЕС COSME, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, 2014-2020“. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Новия инструмент на ЕС за конкурентноспособност на малките и средните предприятия, EUREKA;
  • националните инструменти за финансиране на наука и иновации – Иновационният фонд, Фонд „Научни изследвания“.

Планираните семинари ще се проведат при следния график и дневен ред:

ГРАФИК:

ДАТА:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

01.09.2015 г.

гр. СОФИЯ, зала – ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА

02.09.2015 г.

гр. СТАРА ЗАГОРА,  ХОТЕЛ СИТИ

03.09.2015 г.

гр. РУСЕ, ХОТЕЛ ТЕОДОРА ПАЛАС

04.09.2015 г.

гр. ГАБРОВО, зала – ХОТЕЛ БАЛКАН

08.09.2015 г.

гр. ВРАЦА, зала – ХОТЕЛ ХЕМУС

09.09.2015 г.

гр. ПЛОВДИВ, ПАРК ХОТЕЛ ПЛОВДИВ

10.09.2015 г.

гр. БУРГАС, ХОТЕЛ АКВА

ДНЕВЕН РЕД:

13.30 – 13.45 ч.

 Откриване

13.45 – 14.30 ч.

 Представяне на съответните регионални приоритети на ИСИС и картата на
 научната инфраструктура. Дискусия по възможностите за съвместни научно-
 приложни проекти

  • Дирекция „Наука“

14.30 – 15.00 ч.

 Представяне на възможностите за финансиране съобразно стойността на
 търсената подкрепа и условията на отворените повиквания и процедури

  • Лекторски екип от експерти в съответните програми

15.00 – 15.15 ч.

 Кафе-пауза

15.15 – 15.45 ч.

 Хоризонт 2020 – възможности за български бенефициенти

  • Националните контактни лица по РП Хоризонт 2020

15.45 – 16.15 ч.

 Модерирана обща дискусия

16.15 – 16.30 ч.

 Закриване

 

За допълнителна информация и потвърждение на участие, може да се свържете с г-жа Кристина Николова, тел. 02/9217 416, e-mail: k.nikolova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам