Съдържание

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ХОРЕЗМИ" В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

В периода ноември 2015 г. - февруари 2016 г. в Техеран, ИР Иран, ще бъде проведен конкурс за определяне на лауреатите на 29-те международни награди „Хорезми" (на името на „бащата на алгебрата" - хорезмийския математик, астроном и географ Мохамед ибн Муса ал-Хорезми) за принос в областта на науката и технологиите. Организатор на мероприятието е Иранската организация за изследвания в сферата на науката и технологиите към Министерството на науката, изследванията и технологиите на ИР Иран.
Участие в конкурса могат да вземат изследователи, учени и изобретатели в следните области: аеронавтика и астрономия; селско стопанство; природни ресурси; науки за животните; ветеринарна медицина; базисни науки; биотехнологии; околна среда; медицина; химически технологии; електротехника и компютърни технологии; инженерни науки; мениджмънт на индустрията и технологиите; материалознание и металургия; механика; мехатроника; нанотехнологии.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 10.11.2015 г.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои през февруари 2016 г.

Информация относно процедурата за кандидатстване, както и за самия конкурс е налична на уеб адрес: www.khwarizmi.ir (от главната страница се избира линкът „Khwarizmi International Award").

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам