Съдържание

Проекти по турски език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 27 октомври 2017 г. включително.

Проекти по иврит

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 27 октомври 2017 г. включително.

проекти по арменски език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 27 октомври 2017 г. включително.

Проекти по ромски език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 27 октомври 2017 г. включително.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам