Съдържание

Архив на проведените обществени консултации

Проект на Постановление

Проект на заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание, майска сесия 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: mivanova@mon.bg до 7 май 2017 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма по професия „Фризьор“, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 28 април 2017 г. включително.

 

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: yyotova@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Проекти на Национални програми за 2017 г.

Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации

Бележки, становища и предложения по проектите на Национални програми могат да бъдат изпращани  на e-mail: p.ivanova@mon.bg или r.georgiev@mon.bg до 29 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg и k.yordanov@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас

Бележки и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: k.koleva@mon.bg до 6 март 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Инструкция

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg и e.trichkova@mon.bg в срок до 24 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи

ПРОЕКТИ на РАМКОВИ ПРОГРАМИ A за професионално образование и обучение

Бележки и предложения по проектите на Рамковите програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение може да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на следните електронни адреси:  r.kostadinova@mon.bg; m.gateva@mon.bg; m.stanoulova@mon.bg в срок 19.01.2017 г.

ПРОЕКТИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК РУО

Бележки и предложения по проекта на Правилник моля да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на електронни адреси: d.valchanova@mon.bg, e.trichkova@mon.bg  и  m.bolashakova@mon.bg в срок 14.01.2017 г.

Проект на заповед

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V  клас в профилираните гимназии в профил "Математически" и профил "Природни науки"

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg и m.maneva@mon.bg до 9 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА III, VII И IX КЛАС

Проекти на учебни програми за III клас

Проекти на учебни програми за VII клас

Проекти на учебни програми за IX клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: up-3-7-9@mon.bg до 3 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 24 януари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за Регистъра

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: n.mihalevska@mon.bg; rb.dimitrova@mon.bgv.karabasheva@mon.bg до 16 януари 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов - директор на Учебен център на e-mail: u.centar@abv.bg до 23 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stoianova@mon.bg до 21 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

Проект на Постановление

Проект на правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на e-mail: m.petkov@mon.bg до 28 април 2017 г. (включително).

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Стратегията могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: k.trulev@mon.bg и y.zherkova@mon.bg до 2 май 2017 г. (включително).

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Р България

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.boicheva@mon.bg  до 9 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg до 22 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

Проект на РЕШЕНИЕ на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.karaicheva@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2017 г.

Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦИОО

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към г-жа Анна Петрова- директор на ЦИОО, на e-mail: cioo@abv.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Национална пътна карта за научни инфраструктури

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: d.lesseva@mon.bg и i.dimanachka@mon.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg  и  e.trichkova@mon.bg в срок до 02.06.2017 г., включително.

Проект на Постановление

Проект на Решение на Министерски съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 16 юни 2017 г. включително.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Бележки и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация" на e-mail: m.nesheva@mon.bg до 26 юни 2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 3 юли 2017 г. включително.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail:  i.radonova@mon.bg до 07 август 2017 г. включително.

Проект на Постановление на МС

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам