Съдържание

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЪРЖАВИ С ИКОНОМИКИ В ПРЕХОД, 23 – 24 юни 2015 г., гр. Кишинев, Република Молдова

В периода 23 – 24 юни 2015 г. в гр. Кишинев, Република Молдова, ще се проведе Първата международна конференция за напредък в социалните дейности за държави с икономики в преход. Целта на конференцията е да стимулира диалог, свързан с реформата на социалната защита в държави с икономики в преход, които съществуват в пост-съветската геополитическа среда. Ще бъдат обсъждани теми, свързани с професията „социален работник” и развитието й чрез висшето образование, както и възможностите за модернизирането й чрез систематични политики и практики. Събитието ще предложи възможност за професионалисти от тази сфера да представят и обсъдят предизвикателства, стратегии, добри практики и резултати от изследвания в сферата на социалните дейности.

Повече информация може да се намери на http://www.internationalsocialwork.org.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам