Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за отпускане на две стипендии за български граждани за изучаване на арабски език в Арабска република Египет през 2015-2016 година

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за български граждани за изучаване на арабски език през 2015-2016 година. Стипендиантите ще бъдат освободени от такси за обучението си.

Документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено средно образование.
  • Сертификат от висше училище, че кандидатът е изучавал арабски език.
  • Удостоверение за раждане, копие на паспорта и шест снимки.
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не е болен от заразни болести.
  • Попълнени формуляри.

Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски език, легализирани в Министерството на външните работи на Република България.
 
Документите се подават в Посолството на Арабската република Египет в София в срок до 30 май 2015 година. Посолството ще проведе с кандидатите тест за определяне на нивото на владеене на арабски език. На одобрените кандидати няма да бъде разрешено да работят по време на обучението в Египет.

За повече информация: тел. 02/988 1509 в Посолството на Арабската република Египет в София.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам