Съдържание

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество в Република България кани българските граждани да се обучават безплатно във висши училища в Русия. За учебната 2015-2016 г. Руската Федерация е отпуснала 150 места за български граждани. Предлага си безплатно обучение по специалности в образователно-квалификационна степен бакалавър, образователно- квалификационна степен магистър и в докторски програми. Предлагат се също така и стажове, както и допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията). Приемът на документи за български граждани се извършва в Руския културно-информационен център в София, ул. „Шипка” № 34, отдел „Наука и образование”.

Крайният срок за приемане на документи е 20 март 2015 г.

Лица за контакт: Роберт Шестаков +359 2 963 09 12; +359 2 963 09 14; Константин Пеев +359 2 943 35 23, e-mail: info@rkic-bg.com; Калина Диханова +359 2 946 19 06, e-mail: dihanova.kalina@mail.ru.

Повече информация е публикувана на интернет страницата на Представителството на Россотрудничество в Република България: www.rkic-bg.com/ru/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам