Съдържание

43-ТА  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА НА ТЕМА: „ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” 2 – 5 АПРИЛ 2015 Г., БЛАГОЕВГРАД

От 2 до 5 април 2015 г. в гр. Благоевград ще се проведе 43-тата Национална конференция по физика, която се организира от Съюза на физиците в България съвместно с Министерството на образованието и науката. Годината 2015 е обявена от ЮНЕСКО и от Общото събрание на ООН за Международна година на светлината и светлинните технология. В тази връзка темата на конференцията е „Оптика и оптични технологии в образованието”. В конференцията ще участват учители, университетски преподаватели и учени. Научната програма на конференцията включва пленарни доклади и разработки на участниците в следните основни направления:

 • Средно образование
  –    Оптика в задължителната подготовка VII-X клас
  –    Оптика в профилираната подготовка XI-XII клас
  –    Оптика и оптични технологии в професионалните гимназии
 • Висше образование
  –    Оптиката в курса по Обща физика за физични специалности
  –    Оптиката в техническите университети
  –    Оптиката в природните специалности
  –    Оптиката в медицинските университети
 • Оптиката в годината на светлината
  –    Развитие на науката за светлината и нейната роля в човешкото познание
  –    Някои оптични явления в природата
  –    Светлината в изкуството
  –    Светлинни източници и проблеми на осветлението

В рамките на 43-тата Национална конференция по физика ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.

УЧЕНИЧЕСКАТА СЕСИЯ НА ТЕМА „МАГИЯТА НА СВЕТЛИНАТА” включва:

 • Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката,  астрономията и връзката им с други области на науката; идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления.
 • Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията.

ИЗНЕСЕНАТА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ НА ТЕМА „СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА“  ще се проведе в медицинските университети в София и Пловдив.

Повече информация може да се намери на адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg/upb

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам