Съдържание

КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРЕПОДАВАНЕ”
15-17 юли 2015 г., гр. Любляна, Словения

В периода 15-17 юли 2015 г. в гр. Любляна, Словения, ще се проведе 40-тaта конференция „Подобряване на университетското преподаване”. Темата на предстоящото събитие е „Студентите като партньори в областта на иновациите”, но  предложения се приемат по всички теми, свързани с качеството на преподаването и ученето в системата на висшето образование.

Всяка година конференцията предлага възможност на участници от целия свят да споделят добри практики, открития и предизвикателства, свързани с подобряване ефективността на обучението. Дискутират се теми, касаещи различните заинтересовани страни в системата на висшето образование – студенти, преподаватели, служители във висшите училища, работодателски и други организации.

Повече информация може да се намери на http://www.iutconference.com/about-iut/http://www.iutconference.com/about-iut.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам