Съдържание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ В УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, В ПЕРИОДА 20 ЮНИ–31 ЮЛИ 2015 г.

Университетът на Осло, Норвегия, отправя покана за участие в международни летни курсове, които ще се проведат в периода 20 юни–31 юли 2015 г. Обучението включва 14 курса на ниво бакалавър, насочени към норвежкия език, култура и общество, и 7 курса на ниво магистър с акцент върху международни теми.

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 01 февруари, 2015 г.

Кандидатите могат да заявят желание за участие в курсовете чрез системата за онлайн апликации Seknadsweb, на адрес: uio.no/summerschool.

Студенти, които сами или чрез спонсори ще заплатят участието си в курсовете, могат да кандидатстват до 15 март 2015 г. След тази дата ще се проведе допълнително приемане на кандидати в случай, че има останали свободни места. Подробна информация за международните летни курсове в Университета на Осло, Норвегия, може да се намери на следния адрес: www.uio.no/summerschool.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам