Съдържание

СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD ЗА 2015/2016 Г.

Германската служба за академичен обмен DAAD предоставя стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за предстоящата академична 2015/2016 г.

Подробна информация, включваща списък със стипендиите, условия, срокове и необходими документи за кандидатстване, може да бъде намерена на интернет страницата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org. Подборът на стипендиантите ще се извършва под ръководството на Посолството в сътрудничество с фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия.

Стипендиите ще бъдат връчени на официална церемония в сградата на Посолството през месец май 2015 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам