Съдържание

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И УЧЕНИ ПРЕДОСТАВЯ АВСТРИЙСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Австрийското Федерално министерство на науката, изследователската дейност и икономиката предоставя стипендии за студенти, завършили висше образование, и учени през учебната 2015/2016 г.

За стипендиите Франц Верфел и Рихард Плашка в бъдеще ще има две дати за подаване на документи – 1 март и 15 септември. Стипендия Ернст Мах обхваща три програми:

  • Ернст Мах в целия свят;
  • Ернст Мах за висши училища;
  • Ернст Мах – Postdoc.

Подробна информация за отделните стипендии и техният размер може да бъдат намерени на интернет страницата www.grants.at (на немски и английски език). Кандидатстването за стипендия през учебната 2015/2016 г. задължително и без изключения става по електронен път (www.scholarship.at).

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам