Съдържание

ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА (АСЕМ) И СЪПЪТСТВАЩИЯТ 2-РИ ФОРУМ НА СТУДЕНТИТЕ НА АСЕМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 23-26.09.2014 Г. В БАНКОК, ТАЙЛАНД

В периода 23-26.09.2014 г. в Банкок, Тайланд, ще се проведат 4-тата Конференция на ректорите на Форума Азия-Европа (АСЕМ) и съпътстващият 2-ри Форум на студентите на АСЕМ.

Конференцията на ректорите на АСЕМ представлява важна платформа за обмен между висшите училища в Европа и Азия и е основна проява по линия на културното и образователното сътрудничество. Тя се провежда от 2010 г. след решения на министрите на образованието на АСЕМ.

Организатори на събитието са Фондацията Азия-Европа АСЕФ (единствената постоянно действаща институция на АСЕМ, действаща като Секретариат на Конференцията) съвместно с Университетската мрежа на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Международната университетска асоциация и др.

Подробна информация за двете прояви може да се намери на адрес: www.asef.org/index.php/projects/themes/education/3119-ARC4.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам