Съдържание

Международна конференция по механика в Кайро, 29-31 май 2012 г.

Военният технически колеж в Кайро организира 15-а Международна конференция по приложна механика и машиностроене, която ще се проведе в периода 29-31 май 2012 г. в Кайро и се финансира от Министерството на отбраната на Египет.

В програмата на конференцията ще бъдат включени лекции, семинари, демонстрации, както и изложение, посветени на представянето на най-новите постижения в приложната механика и машиностроене. По-точните теми за обсъждане са: Роботика, автоматика и контрол; Динамика и вибрации; Материалознание; Механика на твърдото тяло; Балистика и др.

Поканени са да участват водещи учени, преподаватели и научноизследователски колективи, както и талантливи студенти.

Таксата за участие в конференцията от 350 щ. долара, както и всички останали разходи са за сметка на участниците.

По-подробна информация за конференцията може да бъде намерена на:
http://www.mtc.edu.eg/calls_for_papers/Mech.doc

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам