Съдържание

Семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество, Дъблин, 2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ за семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество

В периода 2-4 май 2012 г. в Дъблин, Ирландия ще се проведе двудневен семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество. Семинарът е насочен към професионалисти, участващи в първоначалната подготовка на учителите. Целевата група, към която е насочен семинарът е:

  • Ръководители на факултети във висшите училища;
  • Експерти по изготвяне на учебни програми и учебно съдържание;
  • Преподаватели във висши училища, които са учители по образование;
  • Предприемачи и учители, които показват добри практики в обучението по предприемачество.

Координатор на семинара е Европейската комисия, Дирекция "Предприятия и промишленост" и "Образование и култура“, като се осъществява и с подкрепата на GHK Consulting.

Повече информация може да намерите на: http://www.ghkint.com/Events/EntrepreneurshipEducationEventMay2012.aspx

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам