Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за обучение в летни езикови курсове в гр. Копер, Република Словения

ИНФОРМАЦИЯ за обучение в летни езикови курсове по програмата „Средиземноморски идентичности: регионално/интернационалното в Средиземноморието”,

организирани от лятното училище към Факултета по хуманитаристика на Приморския университет в гр. Копер, Република Словения

Лятното училище към Факултета по хуманитаристика на Приморския университет в гр. Копер, Словения организира за деветнадесети път платена форма на обучение в летни езикови курсове по словенски език за чуждестранни студенти. Курсовете ще се проведат в периода 9 – 22 юли 2012 г.

Приморският университет предлага също обучение по интердисциплинарната програма „Средиземноморски идентичности: регионално/интернационалното в Средиземноморието”, което ще се проведе на английски език в периода 2 – 13 юли 2012 г.

Повече информация за сроковете за записване и условията на обучение може да бъде намерена на интернет адреса: www.fhs.upr.si .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам