Съдържание

МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ В УКРАЙНА през 2017 г.

През периодите 6-8 април 2017 г. и 16-18 ноември 2017 г. в Киев ще се проведат международни специализирани образователни изложения, на които ще се представят чуждестранни висши училища.

Проявите се подкрепят от Министерството на образованието и науката на Украйна и от Националната академия по педагогически науки на Украйна.   

Целта на изложенията е да представи възможностите за обучение и специализация в чужбина на украински студенти и ученици, както и за създаване на директни контакти между украински и чуждестранни университети.

В изложението, проведено през 2016 г. са участвали 70 чуждестранни висши училища, а така също и водещи украински образователни институции.  

Всички разходи за участие в проявите са за сметка на участващия университет.

Заявления за участие в проявите и допълнителна информация могат да бъдат намерени на следния електронен адрес:
http://www.edu-abroad.com.ua/

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам