Съдържание

Конкурс за избор на президент на Европейския регистър по осигуряване качеството във висшето образование (EQAR) - 2017-2020 г.

Европейският регистър по осигуряване качеството във висшето образование (EQAR), набира кандидати за заемане на поста „Президент“ за периода 1 юли 2017 г.- 30 юни 2020 г. Президентът ръководи организацията в съответствие с изискванията на  Общото събрание,  решенията на Изпълнителния съвет и Комитета по регистъра.

Крайната дата за кандидатстване е 7 март 2017 г. Комисията ще покани избрани кандидати за интервю. Кандидатите ще бъдат информирани до 20 март 2017 г. дали са избрани за интервю, което ще се състои на 19 април 2017 г. в Брюксел.

Ще бъдат подбрани до двама подходящи кандидата, между които, след лично представяне на 24 май 2017 г. в Малта, общото събрание на EQAR ще направи избор.

Кандидатите е необходимо да изпратят мотивационно писмо и автобиография, както и списък на всички,  заемани от тях позиции,  на  е-mail: colin.tueck@eqar.eu за г-н Colin Tück, директор на EQAR.

За допълнителни въпроси:  Freddy Coignoul, председател на изборната комисия, е-mail: f.coignoul@ulg.ac.be. Информацията, свързана с кандидатите, ще бъде съхранявана  според условията за конфиденциалност.

За повече информация моля разгледайте приложения PDF файл.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам