Съдържание

ДЕСЕТА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА СТУДЕНТИ В ПЕРИОДА 1-6 МАРТ 2016 г.

В периода 1-6 март 2016 г. в гр. Протарас, Република Кипър, ще се проведе Десетата математическа олимпиада за Югоизточна Европа за студенти. Участниците се очаква да пристигнат на 1 март 2016 г. и да си заминат на 6 март 2016 г., както и да покрият всички свои разходи, в т. ч. за транспорт, хотелско настаняване, храна и дневни.

Всички специфични условия, както и възможности за получаване на частично финансиране на разходите по участието, са публикувани на посочения от организаторите интернет адрес  www.massee-org.eu.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам