Съдържание

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПУБЛИКУВАНА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Във връзка с прегледа на програмата на Европейския съюз за Модернизиране на висшето образование, публикувана през 2011 година Европейската комисия започна онлайн консултация за събиране на мненията на заинтересованите страни относно настоящата ситуация в системите за висше образование в Европа, както и относно приоритетите за промяна. Конкретно въпросникът се фокусира върху:

  1. настоящите силни и слаби страни на висшето образование в Европейския съюз;
  2. приоритетните области, върху които следва да се насочи вниманието на отговарящите за висшето образование;
  3. предложения за действия на Европейския съюз в подкрепа на усилията за подобряване на висшето образование.

Общественото онлайн проучване е отворено до 29 февруари 2016 г. и е достъпно на http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата Европейската комисия един месец след приключване на проучването.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам