Съдържание

МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, ПРЕЗ 2016 г.

В периода 25 юни – 5 август 2016 г.  Университетът на Осло, Норвегия, организира  образователни курсове, както следва:

  • 14 курса на ниво бакалавър, насочени към норвежкия език, култура и общество;
  • 7 курса на ниво магистър, с акцент върху международни теми.

Кандидатите могат да заявят желание за участие в курсовете след 1 декември 2015 г. чрез системата за онлайн кандидатстване на адрес: uio.no/summerschool

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 1 февруари 2016 г.

Повече информация може да се намери на адрес: uio.no/english/studies/summerschool/

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам