Съдържание

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА НОВОПРИСТИГНАЛИТЕ МИГРАНТИ

Европейската комисия провежда обществена консултация относно интеграцията на новопристигналите мигранти. Инициативата се осъществява в подкрепа на усилията на държавите членки да интегрират бежанците в европейските образователни системи и да гарантират развитието на техните умения. Целта на проучването е:

  • да се получи по-пълна картина от вече предприети инициативи;
  • да се адаптира по-добре програмата „Еразъм +“ към настоящата ситуация с бежанския поток.

За участие в обществената консултация:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusplusRefugees2015

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам