Съдържание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

В рамките на Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион  започва изпълнението на следните два проекта по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020:

  1. Проект, разработен от австрийската асоциация Interkulturelles Zentrum (IZ), ще се фокусира върху ролята на образованието в засилване на социалното сближаване в региона на река Дунав - иницииране на многостранен диалог между заинтересованите страни за успешна интеграция на стратегии за приобщаване на образователните процеси и институции, картографиране на стратегии за социално включване и инструменти в целия регион, както и разработване на планове за действие и пилотни планове в тематичните работни групи. За повече информация daniela.mussnig@iz.or.at.
  2. Проект „New Danubian Governance in Labour-Market Relevance of Higher Education“ отговаря на Специфична цел 4.1 – Подобряване на институционалния капацитет за справяне с големи обществени предизвикателства. Основната му цел е свързването на образование и пазара на труда, както и  диалога и сътрудничеството между трите групи заинтересовани страни - администрация, бизнес и образование.в системата на училищното образование. За повече информация monika.burkard@e-f-e.eu.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам