Съдържание

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СТУДЕНТСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ И ИНСТИТУТА „ПАСТЬОР”, В ПАРИЖ

Институтът „Пастьор” е френска частна, нетърговска и научна фондация, посветена на изследвания в областта на биологията, бактериологията, вирусологията, имунологията и молекулярната биология. В продължение на повече от столетие Институтът „Пастьор” се налага като един от водещите фактори в борбата с инфекциозните, паразитните и имунните заболявания и като световен център за разработка на медикаменти и провеждане на биомедицински изследвания.

Институтът предлага различни възможности за български студенти и докторанти да се включат в учебни програми, стажове, квалификации, докторантури и др. Курсовете се провеждат изцяло на английски език, предвид участието на студенти от цял свят. Съществуват и варианти за отпускане на частични или пълни стипендии, както и на трудово възнаграждение, когато се касае за докторантура.

Повече информация относно условията за участие може да се намери на:

Programme pre-doctoral Amgen:
http://www.pasteur.fr/en/teaching/student-internships/amgen-scholars-program

електронна поща: amgenscholars(@pasteur.fr    

Doctorat International PPU:
http://www.pasteur.fr/en/teaching/doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program

електронна поща: phd@pastеur.fr

Cours de I'lnstitut Pasteur – Paris:
http://www.pasteur.fr/en/international/international-network-courses/international-courses/all-institut-pasteur-international-network-courses

електронна поща: enseignement@pastеur.fr

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам