Съдържание

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация на ЗАВЪРШВАЩИТЕ ХІІ КЛАС през УЧЕБНАТА 2007/2008 година, с ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ клас

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА, 1993 г.

05 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

07 ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

10 ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

11 ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

II. СПТУ

01 ОПЕРАТОРИ 

02 МОНТЬОРИ 

03 МЕХАНИЗАТОРИ

04 СТРОИТЕЛИ 

05 ПРОФЕСИИ В СФЕРАТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО 

06 ЕДИНИЧНИ ПРОФЕСИИ 

02 МОНТЬОРИ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам