Съдържание

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение”

Целта на проекта е подобряване езиковата квалификация на служителите на Министерството на образованието и науката, уменията им да общуват и обменят информация на чужд език и с чуждестранни партньори. По този начин се очаква да бъде повишен техния капацитет за ефективно изпълнение на служебните им задължения. Общата стойност на проекта е в размер на 89 900.00 лева. Стартира на 21 май 2013 г. и е с продължителност 12 месеца.

Основните дейности, с които ще бъде постигната целта на проекта, са свързани с обучения, както следва:

  1. Дългосрочни чуждоезикови обучения по английски език;
  2. Дългосрочни чуждоезикови обучения по немски език;
  3. Специализирано чуждоезиково обучение в Института по публична администрация по английски език и френски език.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам