Съдържание

Национални програми за 2007 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”

За допълнителна информация:
Асен Петров, телефон: 02/9217 435, e-mail: a.petrov@mon.bg
Геновева Черкезова, телефон: 02/ 9217 563, e-mail: g.cherkezova@mon.bg,
дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам