Съдържание

Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Финансиран от Ротари Интернешенъл, съфинансиран от КултурКонтакт Австрия

Изпълнен от k.education Бюро за проекти София

Под патронажа на
дирекция „Политика на професионалното образование и продължаващо обучение”,
Министерство на образованието, младежта и науката на България и дирекция „Професионално образование”,
Федерално министерство на образованието, изкуството и културата на Австрия

Българо-австрийският Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „Млад предприемач”, осъществен в периода 2007-2009 г. съвместно от Ротари Интернешенъл, КултурКонтакт Австрия и Инициатива за обучение по предприемачество /IFTE/ Виена под патронажа на образователните министерства на България и Австрия, бе закрит в края на месец октомври 2009 година.

Проектът имаше за цел да подпомогне развитието на обучението по предприемачество и да съдейства за разширяване на мрежата на учебно-тренировъчните фирми в България, като използва опита от предходните българо-австрийски проекти “Икономика и мениджмънт” (1992-2002), ECO NET (2001-2007) и TOUR REG (2004-2007).

Резултатите вече са налице:
Подготвени са 21 учители-методици по предприемачество, които са провели квалификационни семинари за над 100 учители от 41 пилотни училища в цялата страна. Издадени са учебни материали за обучението по предприемачество - учебник по предприемачество в три тома, методическо помагало за учители „Млад предприемач - игри, упражнения, казуси” и „Спестовна книжка за иновации” за ученици. Изграден е Импулсен център за обучение по предприемачество към Национална финансово-стопанска гимназия София, а в 4 професионални гимназии са обзаведени учебно-тренировъчни центрове за работата на учебно-тренировъчните фирми. Това спомогна   този практически ориентиран метод да бъде интегриран успешно в българската образователна система. Благодарение на него хиляди български младежи се развиха като добри професионалисти с предприемаческо мислене и практически умения, които успешно се реализират в Обединена Европа. През учебната 2008/09 година функционират 252 учебно-тренировъчни фирми в 62 училища (основно професионални гимназии) от 46 населени места в страната.

Резултатите от проекта, които са плод на тясното сътрудничество между просветните министерства на България и Австрия, Ротари Интернешънъл и КултурКонтакт Австрия, бяха представени пред аудитория на 26 октомври 2009 г. от 10:30 в Национална финансово-стопанска гимназия София (ул.”Розова долина„ №1).

С този проект КултурКонтакт Австрия приключва своето 17-годишно сътрудничество с България в сферата на професионалното образование. Дружеството закрива своите постоянни представителства във всички нови страни-членки на Европейския съюз, като продължава сътрудничеството в образованието под друга форма. 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам