Съдържание

UNESCO

FLY YOUR IDEAS - СЪВМЕСТЕН КОНКУРС НА ЮНЕСКО И ЕЪРБЪС

ПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧАСТИЕ НА ЮНЕСКО ЗА БЮДЖЕТНИЯ ПЕРИОД 2016-2017 г.

Повече информация

Срокът за представяне на проектите в Секретариата на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО е 1 юни 2016 г.

Инициатива "Greating a Global Art Project"

Инициативата "Greating a Global Art Project", която се организира в рамките на Инициативата за Генералния секретар на ООН - Бан Ки-Мун "Образованието преди всичко"  и е замислена в полза на децата с увреждания.

ПОКАНА за  включване в лансираните от ЮНЕСКО онлайн публични консултации във връзка с разработването на индикатори по новите образователни цели, включени в глобалната рамка на развитието след 2015 г.

Във връзка с разработването на новата глобална рамка за развитие след 2015-та, ЮНЕСКО е в процес на създаване на рамка с индикатори и лансира публични онлайн консултации във всички свои страни – членки.

Отправя се покана към всички заинтересовани страни – министерства, неправителствени организации, учители, изследователи, младежи и др. да се включат със свои коментари и мнения.

Документите, които дават насоки за включване в консултациите можете да намерите на: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-education-indicators.aspx?SPSLanguage=EN.

Формулярите с коментари следва да бъдат изпращани на uis.publications@unesco.org.

ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ и ЮНЕСКО

Световната дигитална библиотека (The World Digital Library (WDL)
предоставя чрез интернет безплатен достъп, в многоезичен формат, до значими първоизточници от различни страни и култури по света.
http://www.wdl.org/en/ 

Порталът Europeana
предоставя достъп до различно съдържание, съхранявано децентрализирано в различните културни институции на националните страни в Европа.
http://www.europeana.eu

УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА. Сборник с добри практики

Настоящият Сборник с добри практики за интерактивно обучение се издава от Министерството на образованието и науката на Република България с любезната финансова подкрепа на ЮНЕСКО

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020