Съдържание

НАТО ПОКАНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ЕКСПЕРТИ ДА ИЗГОТВЯТ ПРОЕКТИ ПО КИБЕРОТБРАНА

11.08.2017 г.

Научната програма на НАТО за мир и сигурност отправи покана към България и останалите страни членки на ЕС да предоставят проекти в областта на киберотбраната. Целта е да се определи възможният принос на държавите за намаляването на кибератаките и киберзаплахите. Проектите могат да бъдат многогодишни научноизследователски, семинари и обучителни курсове, подготвени от учени и експерти в областта на сигурността на информацията.  

Ключовите направления в научната програма на НАТО са защита на критичната инфраструктура, в това число споделяне на добри практики, изграждане на капацитет и осъществяване на политики, както и подкрепа за развитието на способности в областта на киберотбраната, включително новите технологии и подкрепа в изграждането на информационна и технологична инфраструктура и повишаване на ситуационната осведоменост в областта на киберотбраната.

Конкретните области, в които могат бъдат проектите, са оперативна киберсигурност, технологии в киберсигурността, защитен софтуер за сигурността, хардуерни платформи за сигурност, квантум системи за сигурност, политики и стратегии за киберсигурност. Подробна информация за обхвата на областите има на официалната страница на НАТО: http://www.nato.int/cps/en/natolive/145824.htm.

Формуляри за изготвяне проектите могат да свалят от официалния сайт на НАТО - www.nato.int/science.

Срокът за представяне е 31.10.2017 г. на електронен адрес: sps.info@hq.nato.int.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам