Съдържание

Конференция на тема "Бъдещето на докторантурата" ще се проведе в Рига на 28-29 май 2015 г.

Конференция на тема "Бъдещето на докторантурата" организира Европейската комисия в Рига, Латвия, на 28-29 май 2015 г. Събитието ще бъде посветено на най-добрите практики за обучение на докторанти в Европа и извън нея. Конференцията ще предостави платформа за обсъждане на бъдещите насоки в обучението на докторанти и европейска визия на модерната докторантура.

Регистрацията за участие става чрез специален уебсайт: https://future-doctorate.teamwork.fr/Крайният срок за регистрация е 15 май 2015 г.

Участието в конференцията е безплатно. Разходите за пътуването и настаняването са за сметка на участниците. Те могат да се включат в онлайн платформата за дискусии, която засяга различни аспекти на обучението на докторанти: https://future-doctorate.teamwork.fr/forum/. В обсъждането на платформата може да се участва и без предварителна регистрация за събитието.

За допълнителна информация пишете на адрес: future-doctorate@teamwork.fr.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам