Съдържание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В рамките на Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион стартира конкурс за проекти в системата на училищното образование.

Целева група са всички училища с ученици на възраст 12-17 години.

Темата на конкурса за 2015 година е „Embracing solidarity: We care, dare and share!“.

Краен срок за подаване на предложенията е 15 април 2015 година

Най-добрите предложения за проекти ще бъдат наградени, а победителите ще бъдат подпомогнати в реализирането на проекти за трансгранично партньорство и ще бъдат поканени на международни срещи на мрежата.

Работният език е английски.

Допълнителна информация за насоките е достъпна на интернет страницата www.aces.or.at.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам