Съдържание

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Женският университет Евха (Ewha Womans University) предоставя възможност за обучение на български граждани в образователно-квалификационна степен „магистър", считано от учебната 2015 г.

Учебното заведение приема всяка година студенти от женски пол от 104 държави, които имат възможността да изучават близо 100 дисциплини. Обучаващите се в Женския Университет Евха имат възможност да получат пълна или частична стипендия.

Повече информация относно условията за кандидатстване и координати за контакт могат да бъдат поискани на следния електронен адрес: isadmit@ewha.ac.kr или на http://enter.ewha.ac.kr.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна от 15 април 2015 г. до 15 май 2015 г.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам