Съдържание

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ В HAЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНДИЯ

Националният университет за образователно планиране и администрация, град Ню Делхи, Индия предлага  35 свободни места за обучение по  програма по образователно планиране и администрация с продължителност 6 месеца за придобиване на 31-ва Международна диплома по образователно планиране и администрация. Обучението се провежда на английски език.

Цели на поучението:

 • Насърчаване на регионалното сътрудничество чрез обмен на опит;
 • Повишаване на компетенциите в областта на образователното планиране;
 • Стремеж към развитие на образованието в развиващите се страни чрез политика па планиране и управление на образованието;
 • Развиване на ефективни управленски и лидерски умения в образователната администрация;
 • Управление на проекти.

Видове обучение:

 • Лекции - дискусии;
 • Практическо обучение (упражнения);     
 • Групови дискусии;
 • Тематични семинари;
 • Обучението завършва с изготвяне на дисертация.

Срок на обучение:

 • Програмата е с продължителност 6 месеца и е разделена на два периода: 2 февруари - 30 април 2015 г. в Индия и 1 май - 31 юли 2015 г. в родната страна на участника.

Изисквания към кандидатите:

 • Работещи в сферата на образователното планиране и администрацията на началното, основното, средното и висшето образование, като  в това число не се включват учители и преподаватели:
 • Кандидатите да представят информация за своя образователно-административен опит, образователни квалификации и източници на финансиране;
 • Таксата за обучение е 10 000 долара, с изключение на номинираните от индийското правителство, чиито разноски се поемат от него.
 • Кандидатурите трябва да бъдат представени до 10 декември 2014 г. Чрез посолството на Република Индия в България;
 • Необходимо е придобиването на виза за престой в Индия за съответния период.

Допълнителна информация относно програмата по образователно планиране администрация на Националния университет за образователно планиране администрация е качена на сайта на университета – http://www.nuepa.org.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам